«Царь – вышний образ Божьей власти»

ССХХІІІ[1].

_____

Царь — вышній образъ Божьей власти,

Но царь сей также человѣкъ;

Траянъ и Титъ имѣли страсти,

И Маркъ Аврелій — краткій вѣкъ....

_____

 

 [1]        Оба четырестишія написаны на одномъ листкѣ бумаги, но въ разное время, какъ видно по различному цвѣту чернилъ.