На корыстолюбца

СLХХХII. НА КОРЫСТОЛЮБЦА[1].

_____

Корыстолюбецъ и подлецъ

На честь и ласки не взираетъ.

Ничѣмъ не сытъ живетъ емецъ, ‑

Ему лишь деньги толкъ.

Въ собачей кожѣ волкъ

Способнѣе карманы набиваетъ.

// С. 497

 

 

 [1]        Изъ рукописей 1790-хъ годовъ и Части ѴII.